Kjøpe ut eksisterende aksjonær (tilbakekjøp egne aksjer)

Generelt om regnskapsføring
Svar
Thomas
Innlegg: 13
Registrert: 27.05.2018 22:17

Kjøpe ut eksisterende aksjonær (tilbakekjøp egne aksjer)

Legg inn av Thomas » 05.10.2018 21:39

Vi er 3 aksjonærer i et selskap med like stor eierandel. Den ene aksjonæren ønsker å selge seg ut av selskapet fordi han har mistet motivasjonen og vil satse på andre prosjekter. Alle tre sitter i styret og arbeidsinnsatsen lagt ned har gått på dugnadsarbeid, altså er foreløpig ingen formelt ansatt eller har blir godtgjort. Det er også han som har bidratt minst til verdiskapningen i selskapet, men dette er vel på papiret irrelevant siden vi ikke har nedskrevet noe krav til arbeidsinnsats i en aksjonæravtale.

Jeg har prøvd å lese meg litt opp på hvilke muligheter vi har for å løse dette, men det har vist seg vanskelig å få en god oversikt. Om noen har tips om forståelige artikler eller konkrete råd, hadde jeg blitt veldig takknemlig.

Vi er altså et ett år gammelt lite oppstartsselskap med under 1 MNOK i årlig omsetning, så vi går under forenklede regnskapsregler. Slik jeg ser det er det følgende muligheter:

1. Aksjonæren selger sine aksjer til en ikke-nærstående person. Her har jeg forstått det slik at det kun er en forhandlig om pris, og at den nye aksjonæren må rapportere til styret om aksjekjøpet sitt.

2. Aksjonæren selger sine aksjer til en nærstående person (f. eks. en annen i styret). Her leste jeg noe om at verdisettingen kan bli en utfordring, og at det må være en revisor med på dette. Er dette et absolutt krav? Eller kan man skjønnsmessig forhandle prisen på bakgrunn av at selskapet har forenklede regler og er ganske nytt?

3. Selskapet kjøper aksjene av aksjonæren. Er det noen konkrete regler på hvordan verdisettingen skal foregå i dette tilfellet?

Siden dette er et regnskapsforum, er spørsmålet mitt også hvordan punkt 3 skal regnskapsføres gitt et følgende utvidet scenario:

1. Selskapet kjøper 1/3 av aksjene fra aksjonæren til 3,-/aksjen. Aksjens pålydende er 1,-.

2. Selskapet ønsker å få med 2 nye aksjeeiere (denne gangen har vi en aksjonæravtale som inneholder et punkt om arbeidsinnsats!) og vil tilby en 10% eierandel til en lavere pris enn kjøpskursen fra aksjonæren, f. eks. 2,-/aksje.

Er det andre utfordinger knyttet til dette scenarioet?
Svar