Side 1 av 1

Salg av eget lager til ENK

Lagt inn: 13.11.2020 09:53
av jonkall
Hei.
Jeg har et ganske ny oppstartet ENK som håndverker som jeg driver på med i liten skala på kveldene.
Allerede før jeg startet ENK så hadde jeg et lite lager med kurant materiell liggende som jeg nå ønsker å selge via ENK, verdi anslår jeg til ca 30.000.

Hvordan fører jeg dette?
Vil det ha noen fordel/ulempe for meg å selge materiellet i en stor lot eller bit for bit slik at resultatet mitt blir 0 frem til jeg har overført hele lageret til ENK?
Eller vil ikke dette ha noen betydning for meg i det hele tatt da det er jeg som selger varene til mitt firma?

Re: Salg av eget lager til ENK

Lagt inn: 16.11.2020 23:27
av tor2502
Hei.
Jeg har et ganske ny oppstartet ENK som håndverker som jeg driver på med i liten skala på kveldene.
Allerede før jeg startet ENK så hadde jeg et lite lager med kurant materiell liggende som jeg nå ønsker å selge via ENK, verdi anslår jeg til ca 30.000.

Hvordan fører jeg dette?
Vil det ha noen fordel/ulempe for meg å selge materiellet i en stor lot eller bit for bit slik at resultatet mitt blir 0 frem til jeg har overført hele lageret til ENK?
Eller vil ikke dette ha noen betydning for meg i det hele tatt da det er jeg som selger varene til mitt firma?
ENK det vil si et personlig firma, du kan ikke selge et varelager fra deg selv til deg selv, hadde det vært et AS kunne du gjort det.

Verdien av dette varelagret fører du inn som et privat inskudd , hvis dette er verktøy skal det inn på verktøyskontoen(debet), dette vil bare styrke din EK i regnskapet.
hvis du tar ut mere penger ut av ENK enn ditt overskudd er reduserer du EK og omvendt hvis du tar ut mindre penger enn overskuddet er.