Side 1 av 1

Registrering av akjseinnskudd

Lagt inn: 10.11.2020 17:33
av AN2020
Hvordan registreres aksjeinnskudd i BAS21? Firmaet ble opprettet i år, og vi begynner regnskapet med å registrere aksjeinnskuddene. Hvilken "Bilagstype" er det (f.eks "Bank"), og hvilken Kontogruppe føres det under?

Re: Registrering av akjseinnskudd

Lagt inn: 11.11.2020 08:23
av tor2502
Skjønner ikke helt hva du mener med aksjeinnskudd ,men hvis du mener at det er flere eiere av selskapet ville jeg ført det slik:

EKSEMPEL:
Aksjekapital på NOK100.000
eier 1 50% kr: 50.000
eier 2 25% kr: 25.000
eier 3 25% kr: 25.000

Debet 1920: 50.000
kredit 2000: 50.000
tekstlinje med navnet som eier aksjene, samt aksjetype(a eller b aksjer alt etter hva som står i stiftelses dokument.

Debet 1920: 25.000
kredit 2000: 25.000
tekstlinje med navnet som eier aksjene, samt aksjetype(a eller b aksjer alt etter hva som står i stiftelses dokument.

Debet 1920: 25.000
kredit 2000: 25.000
tekstlinje med navnet som eier aksjene, samt aksjetype(a eller b aksjer alt etter hva som står i stiftelses dokument.

INFO:
Stifterne må innbetale hele aksjeinnskuddet senest på det tidspunkt som stiftelsesdokumentet angir, jf. aksjeloven § 2-11. Dette tidspunktet kan ikke være senere enn tidspunktet når selskapet meldes til Foretaksregisteret. Innbetaling av aksjekapital (og eventuell overkurs) kan derfor ikke skje senere enn tre måneder etter at stiftelsesdokumentet er signert, jf. aksjeloven § 2-18 første ledd.

OBS....: Aksjeinnskudd må være i samsvar med stiftelsesdokumentet.

Bruk bilagart bank eller diverse.

Re: Registrering av akjseinnskudd

Lagt inn: 14.11.2020 15:22
av AN2020
Takk for svar :-)