Fradrag for stiftelseskostnader

Generelt om regnskapsføring
Svar
golsen
Innlegg: 4
Registrert: 27.12.2019 12:22

Fradrag for stiftelseskostnader

Legg inn av golsen »

Hei,

Jeg hadde spørsmål i forbindelse med et selskap opprettet i 2022. Kostnader for stiftelse får man ikke regnskapsmessig fradrag for, men skattemessig.
Når jeg fyller ut næringsoppgaven (RF-1167) så er det et post for 0877 (Emisjon- og stiftelseskostnader) og dette fører da til et redusert næringsinntekt eller økt næringsunderskudd.
Dette beløpet bruker man så i skattemeldingen (RF-1028), men jeg kan ikke se hvordan man får dette som et skattemessig fradrag i betaltbar skatt. Er dette en permanent forskjell som skal føres i RF-1217 eller noe slikt?
I mitt tilfelle så hadde vi mye kostnader det første året, så det ble et fremførbart underskudd. Skal ikke stiftelseskostnadne øke det fremførbare underskuddet også?
Hadde satt pris på om noen kan svare på dette :)
Brukeravatar
tor2502
Innlegg: 42
Registrert: 04.11.2019 17:23

Re: Fradrag for stiftelseskostnader

Legg inn av tor2502 »

Klipp og lim . . . . .

------Stiftelseskostnader


Generelt
Stiftelseskostnader dekket av selskapet

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
2036 Stiftelsesutgifter
Debet
2999 Annen kortsiktig gjeld
Kredit
Merverdiavgift
Det er fradrag for merverdiavgift ved stiftelses- og emisjonsutgifter jf mval § 8-1, gitt at det er selskapet som dekker utgiften. Se også omtale knyttet til emisjonsutgifter i mva håndoken.

Når det gjelder kostnader knyttet til aksjonæravtaler o.l som gjelder forholdet mellom aksjonærene, og ikke regulerer forhold som også har betydning for driften av selskapet, må det antas at fradragsretten normalt er avskåret. Det kan eventuelt foreligge forholdsmessig fradrag der hvor avtalen også regulerer forhold av betydning for selskapet.

Ved stiftelse er selskaper som oftest ikke merverdiavgiftsregistrert, så merverdiavgiften kan kommer til fradrag ved et tilbakegående avgiftsoppgjør.

Regnskap
Utgiftene til stiftelse betraktes ikke som en regnskapsmessig kostnad, men som en reduksjon av kapitalinnskuddet. Kapitalinnskuddet blir regnskapsført netto mens transaksjonsutgifter og tilsvarende utgifter som ikke er gjort opp, føres som kortsiktig gjeld. Dette gjelder også for emisjon- og stiftelsesutgifter ved fusjon, uavhengig av om fusjonen regnskapsføres som transaksjon eller til kontinuitet.

Hvis det i forbindelse med stiftelse av aksjeselskap er innbetalt overkurs skal stiftelseskostnadene først redusere overkursen. I de tilfeller det ikke er innbetalt tilstrekkelig overkurs til å dekke stiftelseskostnadene skal det manglende beløpet presenteres som negativ annen innskutt egenkapital.

Stiftelseskostnader dekket av innskutt aksjekapital
Et annet alternativ er at stiftelseskostnadene blir dekket av innskutt overkurs.

Stiftelseskostnader dekket av innbetalt overkurs
Utsatt skatt

Utgifter til stiftelse og kapitalforhøyelse er ifølge NRS (F) Resultatskatt punkt 2.20 ikke regnskapsmessige kostnader, men utgiftene er skattemessig fradragsberettigede. Det oppstår dermed en permanent resultatforskjell mellom regnskap og skatt. Betalbar skatt effekten av utgifter til stiftelse og kapitalforhøyelse skal føres direkte mot egenkapitalen. Det medfører at beløpet som føres mot overkurs reduseres med skattefordelen som stiftelsesutgiften representerer. Ofte er slike utgifter uvesentlig og det er kanskje grunnen til at de i praksis sjelden føres som en utsatt skattefordel, eventuelt fordi det på et så tidlig tidspunkt er usikkert om selskapet vil oppnå skattemessig overskudd som gjør at skattefordelen kan utnyttes.

Skatt
Kostnader i forbindelse med stiftelse eller kapitalendringer er normalt til skattemessig fradrag såfremt det dekkes av selskapet som får sin kapital endret, jf Skatte-ABC. Kostnadene skal føres til fradrag i post 0877 Emisjons- og stiftelseskostnader i næringsoppgaven side 4.
___________________
Tor2502
Mac OSX ver. 12.6.1 Monterey
"Regnskap/lønn/årsoppgjør i 30år, derav eget byrå i 11år"
jobber hjemmefra , all bilagshåndtering skjer elektronisk på dropbox.
Svar