Side 1 av 1

Feil på visning av balanse i februar

Lagt inn: 07.01.2021 14:05
av svein
Hei! Solveig i musikkorpset avsluttet regnsapet og ville skrive ut balansen for hver måned.
Da hun skulle skrive ut februar kom det en feil melding som ble logget. Alle andre måneder virket! Og hun har oppdatert til siste versjon (da løste reskontrofeilene seg også)
Loggen viser:

2021-01-06 18:34:02,318 - ERROR - [1.5.3] Traceback (most recent call last):

2021-01-06 18:34:02,318 - ERROR - [1.5.3]
2021-01-06 18:34:02,319 - ERROR - [1.5.3] File "ui\regnskap\balanserapport.py", line 172, in load_resultat

2021-01-06 18:34:02,319 - ERROR - [1.5.3]
2021-01-06 18:34:02,319 - ERROR - [1.5.3] File "bascore\baslib\helpers.py", line 125, in get_prev_year_date

2021-01-06 18:34:02,319 - ERROR - [1.5.3]
2021-01-06 18:34:02,319 - ERROR - [1.5.3] ValueError: day is out of range for month

2021-01-06 18:34:02,319 - ERROR - [1.5.3]

Re: Feil på visning av balanse i februar

Lagt inn: 07.01.2021 14:08
av chreide
Jeg gjetter på en skuddårs-bug. Skal se på det.