Side 1 av 1

Justere perioder

Lagt inn: 11.05.2019 11:20
av MartinS
Jeg fører regnskap for et AS som ble opprettet i Nov 2018. Periodene som kom i BAS ble da forskjøvet slik at det ikke er samsvar mellom periodenavn og fra-til-dato. Kan disse redigeres et sted slik at det blir riktig?

Re: Justere perioder

Lagt inn: 11.05.2019 12:37
av chreide
Det høres ut som at du har laget et opplegg med avvikende regnskapsår? I såfall er det lite du kan gjøre med det i ettertid.
Selv om et selskap startes langt ute i året ønsker man å lage et standard regnskapsår der de første periodene da ikk blir brukt.